Vi besøkte først sykestua på Skjervøy og fikk omvisning av Stein Anton Pedersen. Etterpå hadde vi møte på rådhuset. Vi så litt på hva som er gjort av sykestueaksjonen i Skjervøy kommune og utvekslet erfaringer i forbindelse med møter og utspill som er gjort i regionen. Regionrådet har invitert Bent Høie , helseministeren til å komme til Nord-Troms å se hvordan sykestuene drives i dag. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har løftet saken opp til Stortinget og bedt om at sykestuene sikres fortsatt drift etter 2015. I Skjervøy har fire partier(FRP, SV, H og AP)  årsmøteuttalelser vi skal sende videre til regjeringa, Tromsbenken og fylkestinget. AP jobber mot Tove Karoline for å få opp spørsmål i spørretimen om sykestuene. Vi vil opprette en facebookside for Sykestueaksjonen i Nord-Troms. Vi vil bruke den til å spre opplysninger om hva som skjer med sykestuene, at de trues med nedleggelse og å samle støtte i kampen for sykestuene.

Kommunene vil møtes igjen i mai. Vi ønsker å få vite mer om drifta av sykestuene i Finnmark, oppsummere de utspillene vi har hatt og planlegge nye utspill.

 

For sykestueaksjonen Ingrid Lønhaug, Varaordfører i Skjervøy