Politisk valgt: 

Leder: Espen Nøkland

Nestleder: Vera Eilertsen-Wassnes

 

Lærerrepresentanter:

Mariann Larsen               Vara: Guri Isaksen

Hilde Kjellmann             Vara: Ole Engebretsen

 

Andre ansatte:

Anne Bårdseth         Vara: Laila Ditlefsen

 

Foresatte:

Leder FAU: Lena M. Gjertsen Nilsen            Vara: Espen Farstad

Nestleder FAU: Kamilla Solheim         Vara: Silje A. Johansen

Ann Kristin Jørgensen                Vara: Maria Mikkelsen

 

+ 3 elevrepresentanter