Intensjonen er å kunne tildele «dugnadspenger» til de som blir med og bidrar i sitt nærmiljø. Herunder dekke utgifter til transport av mannskap og avfall, samt utgifter til leie konteinere, avfallshåndtering, hansker, sekker etc. MOWI har også signalisert at de kan være behjelpelig med båttransport av marintsøppel fra aktuelle plasser. Vi håper at alle som ønsker å bidra legger dette inn i planene for sommerhalvåret.

I samarbeid med Hold Norge Rent har vi fått til en egen ordning som heter «Min del av Norge». Her handler det om at skoler, barnehager, organisasjoner tar et særskilt «vaktmester-ansvar» og adopterer en strand i nærmiljøet. https://holdnorgerent.no/minbitavnorge/

Kommunen og Friluftsrådet ønsker en oversikt over hvem som kan være interessert i å gjennomføre slike ryddeaksjoner, og hvor man ser for seg å rydde. Send en uforpliktende e-post til asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no, gjerne inne 15. mars.