NVE varsler om stor vårflom på oransje og rødt nivå. Det vil si en flom som forekommer sjeldent og som krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Kvænangen kommune, NVE og fylkesmannen i Troms og Finnmark samt andre statlige og regionale aktører følger med på situasjonen.

Det er også viktig at innbyggerne holder seg orientert og tar forhåndsregler. Flom kan føre til store ødeleggelser. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Slike gjenstander kan forsterke ødeleggelsene ved flom. Vær oppmerksom på at vårflom kan også lage jordras og skred og det kan være fare for sørpeskred. Det kan også gi stengte veier. 

 Kommunen oppfordrer sterkt om å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring. Vi har allerede observert erosjonsskader i flere vassdrag. Her kan kantene være meget ustabile, og vi ber folk holde avstand fra slike områder. 

Vi trenger hjelp av dere til å følge med. Vær observante framover, og meld fra til kommunen f.eks dersom elver/bekker vokser fort og mye, utgraving foregår, mm.