I løpet av siste uke har det blitt testet til sammen 3 personer positive for Corona virus, derav 2 bosatt i Kvænangen kommune. Alle berørte personer har vært i karantene siden slutten av uke 29. Den siste positive prøven har derfor ikke involvert flere nye nærkontakter. Helsetjenesten i kommunen føler seg trygge på at smittesituasjonen rundt disse 3 positive prøvesvar er under kontroll.

Befolkningen bes fremdeles å være nøye med generelle hygienetiltak (se gjerne www.fhi.no) og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.