Språkvandring på Spildra

Bli med oss på tur til Spildra lørdag 11. august!

Avgang fra Burfjord kl. 11:00.

Å vandre på Spildra er å gå gjennom klare spor av bosetting fra steinalderen og fram til i dag.

Vi skal følge kulturstien som ble offisielt åpnet av Sametingspresident Aili Keskitalo den 26. juni i år.

Stien forteller mye om samisk bosetting på kysten. Den fører til hulegrav med to mennesker, deretter til Árahávdi (gravskatt), tufter etter gammer og hus. Går vi langt nok, kommer vi til hule med bjørn som er gravlagt på rituelt vis.

Det blir guiding på samisk og norsk.

Avgang fra kaia i Burfjord kl. 11:00 med MS «Kamelon».

Retur fra Dunvik på Spildra kl. 18:00. Båtturen tar ca. 1 time og 20 minutter hver vei.

Skyss og guiding er gratis. 

Påmelding til Kvænangen språksenter innen tirsdag 7. august. Inntil 18 deltakere.

spraksenter@kvanangen.kommune.no

mobilnr:48509161