Kommunen tilbyr jobb som assistent/hjelpepleier på Gargo sykehjem, assistent på teknisk etat med malingsoppdrag, utearbeid og arbeid i parker,  og som turistvert på turisinformasjon/museet.  Merk av på søknadskjemaet hvor du ønsker å jobbe og  hvilken tidsperiode som passer best for deg.

 

REGLER FOR TILDELING:

Administrajons utvalget har bestemt at ved uttak skal disse kriterier legges til grunn:

  1. Du må være avgangselev i 10.kl og ikke være fylt 18 år før søknadsfrist utgår.

  2. Det skal dersom søkermassen tilsier det gis arbeid til like mange gutter som jenter.

  3. Avgangselever  i 10. kl skal prioriteres først.

  4. Søkere som søkte i fjor og ikke fikk, skal prioriteres foran søkere som fikk i fjor.

  5. Kun søknader som kommer inn innen fristen vil bli vurdert.

 

Dersom du har spørsmål ta gjerne kontakt med ungdomsleder Marit Boberg, tlf 40405625.