I henhold til opplæringslovens § 2-11 skal det søkes om permisjon dersom eleven blir være borte fra skolen av andre grunner en helsemessige årsaker.  Skolen kan innvilge permisjon inntil 2 uker pr. skoleår. Klassekontakt kan innvilge permisjon inntil 1 dag , totalt 3 ganger i året.  Permisjoner utover en dag behandles av rektor.  Søknadsskjemaet sendes til skolen.

 

Her kan du lese rutinebeskrivelsen og finne søknadsskjema for permisjon.