Kvænangen kommune har kommunale boliger for utleie. Prioriterte grupper er flyktninger, kommunalt ansatte og vanskeligstilte.

Kontaktperson er Jan Inge Karlsen, tlf 77 77 88 41 / 40 40 56 20, epost: jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no

Søknad gjøres elektronisk ved søknadsskjema. Søknadsskjemaet får du ved å klikke her.

Det gjøres oppmerksom på at det er depositum på 3 x husleie ved leie av kommunal leilighet.