Som et ledd i tidlig innsats og forebyggende arbeid i barneverntjenesten ønsker vi å kunne tilby foreldre/ foresatte en enklere måte å be om hjelp på. Dette er et ledd i myndiggjøring av foreldre/ foresatte, der de selv kan søke om hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Søknaden kan benyttes via hjemmesiden i kommunen, på servicetorget eller man kan ta kontakt med en av barneverntjenestens saksbehandlere.

Du/dere kan velge og skrive en søknad selv eller benytte vedlagte skjema.

Dersom du /dere opplever det vanskelig å selv skrive søknad, kan du/dere ta kontakt med saksbehandler i barneverntjenesten.

 

Med vennlig hilsen barneverntjenesten i Alta- og Kvænangen kommune

V/ Ina, Siri, Lovise og Nina!