Det er kommet inn til sammen 2 positive PCR prøver, som forventet. Det er har ikke vært positive prøver i kommunen de siste tre dagene. Berørte personer med nærkontakter er i karantene og tiltak er iverksatt. Etter å ha mottatt prøvesvar fra nærkontaktene til de smittete føler vi oss trygge på at smittesituasjonen er under kontroll.

 

Befolkningen bes fremdeles å være nøye med generelle hygienetiltak (se gjerne www.fhi.no) og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.