Vi har åpent to og tre ganger pr uke for ungdommer. Åpningstiden vil være 18.00-21.00 på ” ukedager” og 19.00-22.30 fredager.

Juniorklubb for de som går i 5, 6 og 7 klasse vil det være mandager i oddetalls uker. Her vil åpningstiden være 17.30-19.30.
Et av målene med fritidsklubben er å kunne gi et tilbud til ”uorganisert” ungdom. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ikke legge opp til spesielle hendelser/aktiviteter på samme tid som det skjer andre ting. F.eks kino, teater, kor, treninger osv.
Vi sender ut en månedsplan til elever på ungdomsskolen og til de som går første videregående. På den vil det stå åpningstider og eventuelle aktiviteter som det er mulig å være med på.
Samtidig prøver vi å legge opp til ting slik at også de som går på videregående skal kunne delta. 
Klubben har en del utstyr som er der for at ungdommen skal bruke det.
Her kan vi nevne, mikrofly, paintball, musikkinstrumenter som gitarer, bassgitar, slagverk, forsterkere. I tillegg til dette har vi jo det mer ”vanlige” som er tilgjengelig på klubben, som data, biljard, tv og diverse andre spill. Som f.eks flysimulator til pc.
 
Når det gjelder mikroflyene så er det fullt mulig for andre med interesse for dette å komme og delta med sin viten, kunnskap og nyskjerrighet sammen med ungdommen. Kanskje er det mulig å få til en flyklubb..
Klubben har også en flysimulator til bruk på data, og her kan man øve seg. Vi har satt som ”krav” at man må gjennomføre ti feilfrie landinger før flyene skal i lufta utendørs…
                                      
Vi vil minne om at klubben og utstyret, i høyeste grad er tilgjengelig for ungdom som er ferdig med ungdomsskolen, som er hjemme og av en eller annen grunn ikke går på skole eller jobber. Og dersom det er ønskelig og/eller behov for andre åpningstider og dager for de ungdommene som er litt eldre enn ungdomskolealder skal vi selvfølgelig se på mulighetene for å få det til.
Det vil for det meste være Roald Olsen som er på jobb på klubben, han har 50% stilling som ungdomsarbeider. Så vil Marit Boberg som jobber som ungdomsleder, og Turid Jørgensen, miljøarbeider ungdom, være der av og til.