HØST 2019  
Måned Fridager Antall skoledager
August Skolestart mandag 19.08 10
September Ingen fridager 21
Oktober Høstferie 03.10 - 04.10 21
November Planleggingsdag 18.11-19.11 (elever fri) 19
Desember Siste skoledag før jul 19.12 14
  Antall dager høst 2019 85
     
  VÅR 2020  
Måned Fridager Antall skoledager
Januar Første skoledag 06.01 20
Februar Ingen fridager 20
Mars Vinterferie 02.03 - 06.03 17
April

Påskeferie 06.04 - 13.04. Tirsdag 14.04 er fridag for elevene

15
Mai Fridager 01.05+17.05+21.05 19
Juni Fri 01.06. Siste skoledag 19.06. 14
  Antall dager vår 2020 105
  Antall dager hele skoleåret 190
     
  HØST 2020  
Måned Fridager Antall skoledager
August Skolestart 17.08 11
September Ingen fridager 22
Oktober Høstferie 07.10 - 09.10 19
November Fri 16.11-17.11 (planleggingsdager) 19
Desember Siste skoledag før jul 18.12 14
  Antall dager høst 2020 85
     
  VÅR 2021  
Måned Fridager Antall skoledager
Januar Første skoledag 04.01 20
Februar Vinterferie 22.02 - 26.02 15
Mars Påskeferie 29.03 - 05.04 20
April Første skoledag etter påske 06.04 19
Mai Fridager 13.05+14.05+17.05+24.05 17
Juni Siste skoledag 18.06 14
  Antall dager vår 2021 105
  Antall dager hele skoleåret 190