Høst 2021

Måned

Merknader

Skoledager

 
 

August

Skolestart mandag 23. august

7

 

September

 

22

 

Oktober

Høstferie 4.-8. oktober

16

 

November

Felles planleggingsdager mandag 15. og tirsdag 16. november (fridager for elevene)

20

 

Desember

Siste skoledag før jul onsdag 22. desember

16

 

Antall dager høst 2021

 

81

 

 

 

Vår 2022

Måned

Merknader

Skoledager

 
 

Januar

Første skoledag mandag 3. januar

21

 

Februar

 

20

 

Mars

Vinterferie 7.-11. mars

18

 

April

Påskeferie mandag 11. t.o.m. mandag 18. april Første skoledag etter påske tirsdag 19. april

15

 

Mai

Fridag mandag 16. mai

Grunnlovsdag 17. mai

Kristi himmelfartsdag 26. mai

19

 

Juni

2. pinsedag 6. juni.

Siste skoledag torsdag 23.juni

16

 

Antall dager vår 2022

 

109

 

Antall dager hele skoleåret

 

190

 

 

 

Skolene legger selv inn planleggingsdager.