Skolefritidsordningen i Burfjord:

SFO ved Kvænangen barne- og ungdomsskole er en kommunalt drevet SFO. Vi holder til ved skolen i Gulbygget.

Åpningstider er 07.30 - 16.00. Men vi kan åpne 06.45 og stenge 16.15 ved bestilling.

Skoleåret 2018/19 har vi 34 barn som er knyttet opp mot SFO. Vi er 5 ansatte som jobber i SFO dette skoleåret, i skoletiden jobber SFO-ansatte som assistenter i forskjellige klasser i skolen. 

Ute området deles med 1.-7. trinn utenfor Gulbygget og Rødbygget.

Inne området til SFO deler vi med 1.-4- trinn på Gulbygget dette skoleåret og fram til vi får ny skole.

Søknadsfrist for SFO-plass er i mars hvert år.

Målene for SFO:

  • Vi skal ivareta utviklingsbehovene til barn mellom 6 - 9 år.
  • Vi skal lære barna å samhandle med andre barn og voksne.
  • Vi skal lære barna å følge ulike regler og rutiner.
  • Vi skal lære barna å løse konflikter.
  • Vi skal lære barna å bli selvstendige i garderoben og i daglige rutiner. Gi gode vilkår for sosial læring.
  • Barna skal lære seg å ta ansvar for skolens leker og utstyr, samt naturen og nærområdet rundt skolen og SFO.