Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
SFO-nyskolen2

Send inn ditt innspill til kommunens samfunnsplan

Innbyggere, hytteeiere, næringsaktører og andre interesserte inviteres til å gi innspill til kommunens samfunnsplan, digitalt via dette spørreskjemaet. Spørreskjema er et viktig supplement til medvirkningsmøter.  Vi håper at mange vil svare på spørsmålene, og  sende oss sin tilbakemelding innen 7. mars. 

Min tilknytning til Kvænangen*
Min alder*
Hvilke satsingsområder mener du er viktigst for Kvænangen?*
Marker TRE av disse alternativene
Hvilke næringer/bransjer mener du er viktigst for Kvænangen å satse på i framtiden ?*
Marker inntil TRE svar:
Begrunn svaret
Skriv inntil TRE tiltak i prioritert rekkefølge.
Hva mangler Kvænangen for å gjøre kommunen og bostedene mer attraktive for tilflytting?*
Skriv inntil TRE svar

Hva verdsetter du høyest i Kvænangen i dag ? Skriv inntil tre egenskaper i prioritert rekkefølge

Kvænangen bør markere seg som*
Velg TRE av alternativene som du synes passer best
Dine svar vil bli behandlet anonymt, men vi ber om e-post for å ha en kontaktadresse til de som har besvart.

Skjema

Publisert | Oppdatert 19. februar 2021