Nå som snøen har lagt seg i store mengder, så trekker elgen ned i terrenget og kommer gjerne ut på vegen. Det er observert mye elg på og langs fylkesveg 367 rundt indre Kvænangen og på E6 mellom Burfjord og Baddereidet. Vi vil derfor oppmode sjåfører til å følge godt med og avpasse farten. Dersom man er uheldig og kjører på et dyr så bør man gjøre følgende:

  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.  
  • Merk påkjørselssted dersom du ikke har anledning til å vente på ettersøkspersonell – dette for å kunne spore skadede dyr. Forsøk ikke å følge etter elg ut i terrenget da det kan vanskeliggjøre ettersøk.
  • Vær forsiktig dersom dyret ligger skadet i vegkanten. Skadet elg kan sparke hardt.