Kom på språkkafe!

Áigi: Duorastaga 24.beaivvi golggotmánus, dii 14-17
Gos: Buvrovuona suohkanstivrralanjas
Temá: Báikenamat

Aika: Tuorestai 24. uktuuperikuuta kello 14-17
Paikka: Komuunihallituksensaali, Puruvuono
Teema: Paikannimet

Tid: Torsdag 24.oktober kl. 14-17
Sted: Kommunestyresalen, Burfjord
Tema: Stedsnavn

I anledning Samisk språkuke arrangerer språksenteret samisk og kvensk språkkafe i Burovuonna/Puruvuono/Burfjord. På programmet er det informasjon om hvordan stedsnavn havner på kart og skilt og enkle språkaktiviteter. Kom å bli kjent med språksenteret!