Det handler om stedsutvikling, omdømmebygging, integrering av nye innbyggere, kommuneplanlegging, næringsrettet utviklingsarbeid, samarbeid mellom kommune og næringsliv, regionalt samarbeid, samferdsel, transport, folkehelsearbeid og infrastruktur.  Dette er oppgaver som nødvendigvis ikke er lovpålagt for kommunen, men som er viktige forutsetninger for innbyggernes bolyst, trivsel, identitet og samhørighet.  Etat for næring, utvikling og teknisk har koordinatorfunkjson for en rekke tiltak for en helhetlig utvikling av Kvænangssamfunnet.  

 

Medvirkning er et nøkkelord i samfunnsutvikling, og det er politisk vedtatt å opprette grendeutvalg som skal være viktige møteplasser for innbyggerne som har lyst og evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt. Formålet er å være samarbeidspartner, høringsinstans og pådriver inn mot kommunen i saker som grendeutvalget finner det riktig å ta tak i, som er samlende og til beste for bygda. Medlemmer til grendeutvalgene velges på årsmøte.

Grendeutvalg i Kvænangen

  • Kjækan- og Kvænangsbotn grendeutvalg

  • Sørstraumen grendeutvalg

  • Badderen grendeutvalg

  • Burfjord grendeutvalg

  • Alteidet grendeutvalg

  • Jøkelfjord grendeutvalg

  • Spildra grendeutvalg

  • Reinfjord grendeutvalg