Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rekrutteringsstipender 2017

Rekrutteringsstipender lyses ut for 2017. Stipend videregående nivå til søkere som velger helsefagarbeider. Oppstarttilskudd til de som tegner lærlingkontrakt som helsefagarbeider i Kvænangen.Stipend høyskolenivå. Søknadsfristen er 05.10.17.

Rekrutteringsstipend 2017

Følgende rekrutteringsstipender lyses ut for 2017.

  • Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr. 10.000,- til søkere som velger helsefagarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid.

  • I tillegg gis oppstarttilskudd på kr. 10.000,- til de som tegner lærlingkontrakt som helsefagarbeider i Kvænangen. Om kontrakt brytes må oppstarttilskuddet tilbakebetales. Personer som er hjemmehørende i Kvænangen kommune blir prioritert.

  • Stipend høyskolenivå. Kommunen lyser ledig 2 stipender hvert år. Søkerne prioriteres ut fra studieretning og kommunens behov. Stipendet utdeles for de 2 siste år av fagutdanningen med kr. 20.000,- for det nest siste og kr. 30.000,- for siste år. Kommunen tegner en skriftlig avtale med stipendmottaker. Bindingstiden settes til 2 år.

Søknadsfristen er 05.10.17. Søknaden sendes Kvænangen kommune, v/kontorsjef, 9161 Burfjord, evt post@kvanangen.kommune.no

Jeg vil...