Reglement for folkevalgte finner du ved å klikke her.

Forskrift, godtgjøring til folkevalgte finner du ved å klikke her.

 

Høring - forskrift om godtgjøring til folkevalgte finner du ved å klikke:

Høringsbrev

Utkast til forskrift

Saksutredning