Jeg, Doreen Zimmer, har overtatt enhetslederstilling Gargo sykehjem ifra den 12.4.21.

Jeg kommer opprinnelig fra Tyskland, der jeg har utdannet meg som sykepleier og har jobbet siden 1997 på sykehuset i Tyskland.

I 2008 flyttet jeg med min mann og mitt barn til Norge, og har siden jobbet som sykepleier både på sykehuset i Bergen og på sykehjemmet i Kvam Kommune / Hordaland / Vestlandet.

Da min sønn med sin familie (inkl. 2 barnebarn) flyttet til Troms og Finnmark for et par år siden, valgte jeg og min man også å flyttet hit for å ha mer kontakt med familie/barnebarn.

I oktober 2020 flyttet jeg med min mann til Kvænangen og begynte  å jobbe som sykepleier på Gargo Sykehjem, og

da stillingen til enhetsleder på Gargo sykehjem ble utlyst tok jeg muligheten for å søke på stillingen.

Som enhetsleder ønsker jeg å bidra til en god dialog med personal og ledelse for å skape og opprettholde en arbeidsplass der ansatte trives og yter best mulig service for virksomheten og kommunens innbyggere.

Med vennlig hilsen

Doreen Zimmer