ADM/KONTAKTLÆRERE 18/19

ADMINISTRASJON:

VALTER - rektor - 40405614 (jobb) / 41658802 (priv)

IVAR HENNING - insp        

GURO – insp                         

BRITT ANNE – insp            

ANNE BERIT – kontor og rådgiver utdanning og karriereveiledning - 7777 8900 

KONTAKTLÆRERE / ANDRE:

1. kl, Mariann

2. kl Guro

3. kl Jørgen

4. kl Brit Anne

5. kl Helene

6. kl Anette

7. kl Jill

8. kl Ole

9. kl Nils Jørgen

10. kl Eirik

SFO: LENA -  40405612

HELSESØSTER: BENEDIKTE              

SOAIALLÆRER: CHARLOTTE

ELEVRÅDSKONTAKT: TONNY