Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Overføring av forliksrådssekretariat

Politi- og lensmannsetaten overtar ansvaret for forliksrådssekretariatene fra 1.1.2006. Enkelte lensmenn vil derfor få ansvaret for sekretariatfunksjonene i flere kommuner.

Post til forliksrådene skal sendes til samme adresse som postadressen til de respektive lensmannskontor.

Kommune: Kvænangen

Adresse: Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor, postboks 32, 9156 Storslett

Besøksadresse: Sentrum 9, 9151 Storslett

 

Jeg vil...