Kvænangen kommune er fortsatt smittefri. 

Generelt om møter. Man må sjekk de til enhver tid gjeldende nasjonale regler når det gjelder antall m.m.

Reisevirksomhet. Man må være aktsom, særlig på reise, og det er viktig at du sjekker lokale råd dit du skal, f.eks om det er krav til munnbind.  

De nasjonale tiltakene har følgende utslag for den kommunale driften: 

  • Besøksrestriksjonene på Gargo videreføres, klikk her for å se egen artikkel om dette PDF document ODT document .
  • Idrettshallen er åpen for barn og ungdom under 20 år, og for voksne med grupper på inntil 10 personer. Avstands- og hygienekrav må overholdes.
  • Kulturskolen er åpen for barn, ungdom og enkelttimer til voksne, også for kor og korps inntil 10 personer på hver gruppe. Avstands- og hygienekrav må overholdes. 
  • Skolen er åpen, gult nivå.
  • Biblioteket er åpent, men smittevernstiltakene må overholdes. 
  • Kommunehuset er åpent.
  • Hjemmetjenesten får normal drift med bl.a åpent dagsenter og støttekontakter som normalt.