Som konsekvens av utbruddet 12.09.2021 gjelder fortsatt følgende tiltak: 

  • Hjemmetjenesten vil ha redusert tilbud i uke 38, dvs. alle nødvendige besøk gjennomføres. Hjemmebesøk/hjemmehjelp som kan utsettes vil ikke bli avviklet i uke 38.
  • Øvrige tiltak fra uke 37 er opphevet. 

Vi oppforder alle om å være varsom og å teste seg dersom de kjenner symptomer på korona. 

Vi minner alle på at pandemien ikke er over og ber alle følge forholdsreglene, være forsiktige framover og la seg teste ved symptomer. 

Generelt om møter. Man må sjekk de til enhver tid gjeldende nasjonale regler når det gjelder antall m.m.

Reisevirksomhet. Man må være aktsom, særlig på reise, og det er viktig at du sjekker lokale råd dit du skal, f.eks om det er krav til munnbind.  

De nasjonale tiltakene har følgende utslag for den kommunale driften: 

  • Besøksrestriksjonene på Gargo videreføres, klikk her for å se egen artikkel om dette.
  • Idrettshallen er åpen. Det vil fortsatt være noen begrensninger (antall og avstand) og det oppfordres til uteaktiviteter. 
  • Kulturskolen er åpen.  
  • Skolen er på grønt nivå. Det presiseres at det i større grad skal brukes tesing framfor karantene for elevene. 
  • Biblioteket er åpent, men smittevernstiltakene må overholdes. 
  • Ungdomsklubben er åpen. 
  • Kommunehuset er åpent.
  • Hjemmetjenesten har normal drift med bl.a åpent dagsenter og støttekontakter som normalt.