Vi oppforder alle om å være varsom og å teste seg dersom de har vært på reise til andre kommuner med smitteutbrudd. 

Det er ingen positive testresultater i Kvænangen denne uken. 

Vi minner alle på at pandemien ikke er over og ber alle følge forholdsreglene, være forsiktige framover og la seg teste ved symptomer. 

Generelt om møter. Man må sjekk de til enhver tid gjeldende nasjonale regler når det gjelder antall m.m.

Reisevirksomhet. Man må være aktsom, særlig på reise, og det er viktig at du sjekker lokale råd dit du skal, f.eks om det er krav til munnbind.  

De nasjonale tiltakene har følgende utslag for den kommunale driften: 

  • Besøksrestriksjonene på Gargo videreføres, klikk her for å se egen artikkel om dette.
  • Idrettshallen er åpen for barn og ungdom under 20 år, og for voksne med grupper på inntil 20 personer. Avstands- og hygienekrav må overholdes. Idrettshallen følger skoleåret og vil være stengt fra og med neste uke og frem til skolestart. 
  • Kulturskolen er stengt for sommeren. 
  • Skolen er åpen, gult nivå.
  • Biblioteket er åpent, men smittevernstiltakene må overholdes. 
  • Kommunehuset er åpent.
  • Hjemmetjenesten får normal drift med bl.a åpent dagsenter og støttekontakter som normalt.