Kvænangen kommune er fortsatt smittefri. Vi får flere doser med vaksine i februar slik at vi kan vaksinere 25 % av innbyggerne.

Som følge av regjeringens pressemelding den 18.01.2021 får dette følgende utslag for den kommunale driften videre: 

  • Besøksrestriksjonene på Gargo videreføres, klikk her for å se egen artikkel om dette PDF document ODT document .
  • Idrettshallen åpnes kun for barn og ungdom – ikke for voksne.
  • Kulturskolen åpnes for barn, ungdom og enkelttimer til voksne, men ikke for koret.
  • Skolen åpner for alle f.o.m i dag.
  • Biblioteket åpnes, men smittevernstiltakene må overholdes.
  • Kommunehuset åpnes for besøkende igjen.
  • Hjemmetjenesten får normal drift med bl.a åpent dagsenter og støttekontakter som normalt.

Du kan lese regjeringens pressemelding om tiltakene her  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/