Offisiell åpning av
Návuona Giellaguovddáš/Naavuonon Kielikeskus/
Kvænangen språksenter

 

Tid:

Onsdag 19.09.2018 kl. 10.00-19.00

Sted:

Kvænangen næringsbygg, Leiraveien 24, Sørstraumen

Målgruppe:

Åpent for alle

Kontaktperson:

Ragnhild Enoksen, mob 90680501

Karen Ellen I. Eira mob 48509161

Ansvarlig arrangør:

Språksenteret

 

10:00  Sametinget holder møte om språkreformen «Språkløftet».

12:00 Lunsj

Seminar i samarbeid med forskningsdagene:
13.00 Velkommen v/Ragnhild Enoksen
13.10 Samisk språkutvikling i et norskspråklig miljø v/forsker Lena Romsdal Hætta

13.50 Pause

14.00 Isä og aftenstjernen.  Om overføringen av kvensk fra bestefar til barnebarn v/forsker Kristin Nicolaysen:

14.45 Samisk og kvensk i grunnskolen v/rektor Valter Olsen

15.00 Samisk i barnehagen v/pedagogisk leder Tore Johansen

15:15 Samisk og kvensk tilbud i videregående skole v/koordinator for samisk og kvensk opplæring i Troms Anne Inger E. Lilleng.

 

16.00 Servering av middag

 

 

Program åpning

17.00 Offisiell åpning av språksenteret

v/sametingspresident Aili Keskitalo

17.30 Hilsningstale v/statssekretær Anne Karin Olli

17.35 Hilsningstale v/ordfører Eirik Losnegaard Mevik

17:40 Hilsningstale fylkeskommun

v/fylkesråd for utdanning Roar Sollid

17.50 Underholdning v/bygdekoret

Simalango, Kristin Mellem, Liv Rundberg,

Servering av kaffe og kaker