De resterende elevene på ulike musikkinstrumenter, billedverksted, barnekor, voksenkor og teatergrupper er foreløpig satt i bero. Det kan hende at enkelte fag/grupper ikke kan starte før sommeren på grunn av at smittevernreglene vil bli vanskelige å overholde.

Kulturskolen vil gjennomføre undervisningen i henhold til de smittevernråd og veiledninger som til enhver tid gjelder. Avstandsregler og hygieneråd vil bli fulgt. Vi deler lokale med grunnskolen, og må av den grunn vise forsiktighet i forhold til å ikke involvere for mange på en gang.

Mvh Kulturskolen i Kvænangen v/Rita Boberg Pedersen, rektor