Nye vedtekter for barnehagen kan leses ved å klikke her.