2 personer har testet positivt for Corona-virus i Kvænangen. Begge innbyggere er satt i isolasjon. Smittesporingen er gjennomført og det ansees å være liten fare for videre smitte i kommunen. Kvænangen kommune anser inntil videre at situasjonen er under kontroll.

Befolkningen bes fremdeles å være nøye med generelle hygiene- og avstandstiltak (se gjerne www.fhi.no) og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.