Andre boliger:
I tillegg til den boligen hvor skatteyterne har adresse i folkeregistret, er det mange som har hytter og fritidshus. Hvis fritidshus/hytte er registrert som fritidshus/hytte så kommer ikke disse inn under den nye ordningen for ny likningsverdi på boliger. Øvrige hytter og fritidshus regnes som sekundærbolig og det skal sendes inn opplysninger om disse boligene også.
 
Som hytte/fritidsbolig regnes alle bygg som er søkt og godkjent oppført som hytte/fritidshus eller bygg som er godkjent fradelt som hytte/fritidshus.
 
Som sekundærbolig regnes øvrige hytter og fritidshus. Dette gjelder bl.a. også boliger som er bygd som bolig, selv om de blir brukt som fritidsbolig og i avgiftssammenheng følger de samme avgiftene som for fritidsboliger.
 
Kommunen har en meget restriktiv holdning i forhold til å godkjenne boliger som fritidsbolig, dette gjelder også dersom boligen er den eneste boligen på vedkommende eiendom. Unntak kan vurderes for boliger uten fast veiforbindelse og derfor ikke vil være aktuell som ordinær bolig i framtida.
 
En eventuell søknad om bruksendring er belagt med et saksbehandlingsgebyr på kr. 2.480,- og skal sendes skriftlig til:
Kvænangen kommune
9161 Burfjord
 
Feil på opplysninger om eiendommer i henhold til matrikkelen, jfr. matrikkellovens § 26 bes sendt skriftlig til:
Kvænangen kommune
9161 Burfjord
 
Matrikkelloven finner du her:
 
Spørsmål kan en få svar på ved å ringe 800 80 000 eller oppsøke nærmeste skattekontor. Det er også mulig å finne svar på spørsmål på www.skatteetaten.no