Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune

Kvænangen kommunestyre har 16.12.-09 i sak 2009/52 vedtatt Forskrift om vann- og avløp, med gebyrregulativ og reglement for tilknytning til det kommunale ledningsnettet.

 

Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune finnes her i PDF-format.

Gebyrregulativ finnes her i PDF-format.

Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann og avløpsnett finnes her i PDF-format.

Forskriften er lagt ut på www.lovdata.no .
Forskrift om vann- og avløp, med gebyrregulativ og reglement for tilknytning til det kommunale ledningsnettet finner du  her i denne artikkelen.
 
I forbindelse med utarbeiding av nytt gebyrregulativ for vann- og avløp i Kvænangen, så satte vi i gang en gjennomgang av arealet som danner grunnlaget for beregning av gebyret for den enkelte abonnent tilknyttet
kommunens vann- og /eller avløpsnett. Denne gjennomgangen ble påbegynt i november 2009 og forventes gjennomført innen utgangen av februar 2010.
Dette har vært annonsert i Framtid i nord og på kommunens hjemmeside.
 
Abonnentene vil få en nærmere orientering om dette ved første faktura.
Forventer å ha dette på plass innen 15. mars.
 
Teknisk kontor

Jeg vil...