Kontorlokaler og konferanserom 

Trenger du kontorplass, møtelokale eller en plass til selskap eller familiesammenkomst?

Kvænangen Næringsbygg AS på Sørstraumen leier ut kontorplasser og møtelokaler i den tidligere skolen i Sørstraumen. Skolen er bygd om til næringsbygg med 12 – 14 kontorplasser, et digitalt møterom, konferanserom og et stort og lyst spiserom/kantine. Konferanserommet har kapasitet til 70-100 personer, og  møterommet  med muligheter for overføring av lyd og bilde, har kapasitet på 10-12 personer.

Ta kontakt med styrets leder Ragnhild Enoksen for bestilling pr. e-post: neringsbygg@kraftlaget.no eller tlf.: 90680501

Besøksadresse
Leiraveien 24
9162  Sørstraumen

 

Digitalt møterom

På kommunehuset i Burfjord finnes det et digitalt møterom med høy standard på teknologien som muliggjør overføring av lyd og bilde. På dette rommet kan det arrangeres videomøte og telefonmøte. Rommet har kapasitet til 12 personer. Ta kontakt med kommunens servicekontor, e-post: post@kvanangen.kommune.no eller 77 77 88 00 for bestilling av rom.

 

Lokaler til møter og andre arrangement

I de fleste bygder/grender er det grendehus/bygdehus som leies ut til arrangementer/selskap. Her får du en liten oversikt:

  • Kvænangen Flerbrukshus, Burfjord - kontakt Servicekontoret for å avtale leie på tlf.: 77 77 88 00
  • Kvænangsbotn Grendehus v/Oddvar Seppola tlf.: 917 68 292 
  • Badderen Grendehus v/Mariann Larsen tlf.: 468 00 990
  • Alteidet Samfunnshus v/Marit Boberg tlf.: 481 81 953 
  • Jøkelfjord Samfunnshus v/ Øyvind Boberg, tlf. 917 75 729
  • Spildra skole
  • Reinfjord Skole
  • Stajord Bygdelag v/Unni Johansen, tlf: 41562125

 

Burfjord Industribygg

Burfjord Industribygg er til leie. Bygget er et industribygg til matproduksjon/foredling, kontorer med fjordutsikt, 4 kjøreporter.  Nærhet til industrikai. I nærområdet finnes bensinstasjon, butikker, byggevareforretning m.m. Kontaktperson ved interesse er Jan Inge Karlsen, tlf.: 77 77 88 41, e-post: jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no

Beliggenhet: 9161 Burfjord