Gjennom studiet vil vi se på grunnlaget for landbruk i kommunen, både i forhold til areal, eiendomsstruktur, menneskelige ressurser, hus-og driftsbygninger, politiske føringer mm. Vi ønsker også å bidra til at det kommer i gang prosesser som medfører økt rekruttering, produksjon og verdiskaping.

Prosjektet er finansiert gjennom midler fra omstillingsprogrammet og fra Fylkesmannen i Troms. Ida Karlstrøm er ansatt som prosjektleder i 50% stilling fram til 30.juni 2019.

Har du innspill og tanker om prosjektet så ta kontakt med prosjektleder Ida Karlstrøm på epost ida.karlstrom@kvanangen.kommune.no, telefon 90931169 eller kom en tur innom kontoret på rådhuset. Prosjektleder er vanligvis tilgjengelig torsdager og fredager.