Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding om reguleringsvedtak

I medhold til plan og bygningsloven §12-12 kunngjøres at Kvænangen kommune i møte den 30.06.2010 har vedtatt følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for boligområde/institusjon Stormo II

I medhold til plan og bygningsloven §12-12 kunngjøres at Kvænangen kommunestyre i møte den 30.06.2010 har vedtatt følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for boligområde/institusjon Stormo II.

Berørte parter i saken varsles direkte.

For overnevnte vedtak gjelder:

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161 Burfjord, inne 01.08.2010
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes inne tre år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Kvænangen kommune.

Vedlegg:

Kommunestyrevedtak PDF document ODT document

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Ros

Jeg vil...