Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding om reguleringsvedtak

I medhold til plan- og bygningslovens § 27-2 kunngjøres at Kvænangen kommunestyre i møte den 30.06.2010 har vedtatt følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for Perten hyttefelt.

I medhold til plan- og bygningslovens § 27-2 kunngjøres at Kvænangen kommunestyre i møte den 30.06.2010 har vedtatt følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for Perten hyttefelt.

Berørte parter i saken varsles direkte.
For overnevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161 Burfjord, inne 01.08.2010
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes inne tre år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Kvænangen kommune.

Vedlegg:

 

Kommunestyrevedtak PDF document ODT document

reguleringsplan

planbestemmelser

 Vedtak mindre endring av reguleringsplan. Sak 2011/22 Kvænangen Formannskap den 06.04.2011

Jeg vil...