Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding om reguleringsvedtak

I medhold til plan- og bygningslovens § 27-2 vedtok Kvænangen kommunestyre i møte den 16.12.2009 følgende reguleringsplan: Kjækan småbåthavn og hyttefelt.

I medhold til plan- og bygningslovens § 27-2 vedtok Kvænangen kommunestyre i møte den 16.12.2009 følgende reguleringsplan: Kjækan småbåthavn og hyttefelt.

Planforslaget er utarbeidet av AR-Ing AS i samarbeid med grunneier og kommunen. Planforslaget vil være tilgjengelig på servicekontoret på rådhuset i Kvænangen kommune. Dersom dokumenter ønskes oversendt i papirformat kan disse ettersendes. Kontakt da Kvænangen kommune, Teknisk kontor.

For overnevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161 Burfjord, inne 01.03.2010

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes inne tre år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Kvænangen kommune kommune.

Vedlegg:

kommunestyrevedtak.pdf

Kjækan småbåthavn og hyttefelt_Regplan.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Planbestemmelser

Jeg vil...