• Alteidet Samfunnshus, Slått sammen med AUIF, Marit Boberg, Alteidet, 9161 Burfjord
 • Alteidet Ungdoms- og idrettsforening, Slått sammen med Alteidet Samfunnshus, Marit Boberg, 9161 Burfjord
 • Astma- og allergiforeningen avd. Kvænangen, Åse H. Johnsen, 77768480, 9161 Burfjord
 • Badderen Bygdelag, Mariann Larsen, Badderen, 9162 Sørstraumen
 • Badderen Grendehus, Kurt Tore Paulsen, Badderen, 9162 Sørstraumen
 • Badderen Idrettslag, (underlagt Badderen Bygdelag), Mariann Larsen, Badderen, 9162 Sørstraumen
 • Burfjord IL Fotballgruppa, Jon Arne Solheim, 9161 Burfjord
 • Burfjord IL Hovedstyret, Gunn Blomstereng, adresse 9161 Burfjord e-post: gunn.blomstereng@kvanangen.kommune.no
 • Burfjord IL Skigruppa, Ole J. Engebretsen, 9161 Burfjord
 • Burfjord IL Sykkelgruppa, Terje Leirbakken, 99729800, 9161 Burfjord
 • Gammene Navuona siida SA, Ragnhild Enoksen, Løkvikneset, 9162 Sørstraumen
 • Hagelaget Maiblomsten, Liv Karin K. Olset, 9161 Burfjord
 • Husflidsforeningen Handlaget, May Britt Simonsen, tlf.: 48049775,  Brødskiftet, Alteidet, 9161 Burfjord E-post: mabrisim@online.no
 • Indre Kvænangen allmenning, Kai Petter Johansen, 9162 Sørstraumen
 • Jøkelfjord Bygdelag, Styreleder Per Svein Thomassen, 9163 Jøkelfjord, mobil: 988 13 502
 • Jøkelfjord Samfunnshus, Eirik Losnegaard Mevik, 41687796, 9163 Jøkelfjord
 • "Kom og dans" Kvænangen, Wenche T. Pedersen, 77768121, 9161 Burfjord
 • Kvænangen Bondelag v/Svein Olav Thomassen, Nordstraumen, 9162 Sørstraumen
 • Kvænangen Fiskerlag v/Roy Iver Isaksen, Dunvik, 9185 Spildra
 • Kvænangen Handikapforening, Berit Bjørnholt, 9161 Burfjord
 • Kvænangen Kulturhus/Flerbrukshuset, Dagfinn Pedersen, kulturhuset@burfjord.no ,40017667, 9161 Burfjord
 • Kvænangen Jeger- og Fiskerforening, Oddvar Kiærbech, 9161 Burfjord
 • Kvænangen Næringsforening v/Birger Mathiassen, Bjørkebo, 9163 Jøkelfjord
 • Kvænangen Pensjonistforening, Odd Hansen, 9161 Jøkelfjord
 • Kvænangen Pistolklubb, Arne Severinsen, 9162 Sørstraumen
 • Kvænangen Qven- og sjøsamisk forening, Anne Gerd Jonassen, 93626435, Kvænangsbotn, 9162 Sørstraumen
 • Kvænangen Rideklubb, Cathrine Torvund, 9161 Burfjord
 • Kvænangen Scooterforening, Roald Olset, 93202147, 9161 Burfjord
 • Kvænangen Skogeierlag v/Hans Reidar Kaasen, Burfjorddalen, 9161 Burfjord
 • Kvænangen Skogsstuer, - ved spørsmål om leie kontakt Bjørkenes Camping på 77 76 81 09. Andre henvendelser til Magnar Stensvik, Kirkegårdsveien 59, 9180 Skjervøy, mobiltlf.: 90910735, e-post: magnar.stensvik@nyttbyggas.com
 • Kvænangen Skytterlag, Stein Gøran Larsen, 47289460, Badderen, 9162 Sørstraumen
 • Kvænangsbotn Grendehus, Gunn Larsen, 77769663, Kjækan 9162 Sørstraumen
 • LHL Kvænangen, Kjell kr. Johansen, 91194723, Storeng, 9161 Burfjord
 • Musikkorpset Blåklokka, v/Kulturskolen i Kvænangen, Kommunehuset, 9161 Burfjord
 • Mental helse Kvænangen, Gunn Anita Jacobsen, Gargo Sykehjem, 9161 Burfjord
 • Meiland Tur & Fritidslag, Nils R. Jakobsen, post@meilandstreff.net www.meilandstreff.net Trollveien 4, 9180 Skjervøy
 • Nàvuona Sàmisearvi/Kvænangen Sameforening, Gunn Anita Jacobsen, Kvænangsbotn, 9162 Sørstraumen
 • Norsk Folkehjelp Kvænangen, Leo Ditlefsen, Badderen, 9162 Sørstraumen
 • Reinfjord Bygdelag, leder/kontaktperson: Reidar Eilertsen, tlf.: 909 58 207, e-post: reinfjord@hotmail.com Adresse: Kjosen, 9161 Burfjord (fra januar 2014)
 • Spildra Husflid, Rita Isaksen, 77769188, 9185 Spildra
 • Spildra Skytterlag, Nils-Jørgen Pedersen, 77769527/41446605, 9185 Spildra
 • Stajord Bygdelag, Unni Johansen, 41562125, Stajord, 9161 Burfjord
 • Teaterlaget FNATT, Dagfinn Pedersen, 40017667, 9161 Burfjord E-post: dagfinn.pedersen@burfjord.no
 • Treningsrommet Spensti, (Burfjord) Kontaktperson: Monica Berg, 9161 Burfjord
 • Valan Vel, Raimond Thomassen, Bærsletta 7, 9151 Storslett. E-post: raimond@jbelektro.no Tlf.: 48072109
 • Ytre Kvænangen Snøscooterforening, Jan Hugo Eriksen, Boks 37, 9180 Skjervøy
 • Segelvik Velforening, Irene Larsen Segelvik, Clodiusbakken 10, 9009 Tromsø
 • Sørstraumen Grendhus, Geir Morten Olsen, 9162 Sørstraumen

Grendeutvalg:

 • Alteidet Grendeutvalg, Hermann Ellingsen, Brødskiftet, Alteidet, Tlf.: 97086254, e-post: hermanne@online.no , 9161 Burfjord
 • Badderen Grendeutvalg, leder: Ingvild Johnsen, 9162 Sørstraumen, tlf.: 950 77 658, E-post: ing.vi@live.no
 • Burfjord Grendeutvalg, Svein Bogstrand, 9161 Burfjord
 • Jøkelfjord Grendeutvalg, Tonny Mathiassen, 9163 Jøkelfjord, mobil: 959 02 376
 • Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg, Gry  Johansen Warth, Sørfjord, 9162 Sørstraumen
 • Reinfjord Grendeutvalg, Ruth Sigurdsen, 9184 Reinfjord
 • Spildra Grendeutvalg, Trond Isaksen, 9185 Spildra
 • Sørstraumen Grendeutvalg, Aud Tove Tømmerbukt, audtove@kraftlaget.no  77769929, 9162 Sørstraumen