Søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no . Som hovedregel vil lånesøknad bli behandlet på førstkommende møte i forndsstyret etter mottak av søknad.fondefn

Retningslinjer for lånefondet finnes her