Næringsfabrikken inviterer nye og etablerte næringsaktører med tanker, idéer eller planer om utvikling til å kontakte næringsfabrikken. Næringsfabrikken kan bistå med hjelp med idéutvikling, veiledning i oppstartsfasen og utviklingsmidler gjennom omstillingsprogrammet.  Mer informasjon om omstillingsprogrammet finner du på hjemmesiden til Kvænangen næringsfabrikk. Nyheter og oppdateringer vil skje på denne siden.