Ildsjelprisen består av et innrammet diplom, mottakerens navn og prisens tildelings år, samt et pengebeløp på

kr. 5.000,-. Prisen skal være en takk og annerkjennelse.


Prisen deles ut hvert år, men etter nytt regelverk første gang i 2020.

Prisen kan tildeles lag og organisasjoner, eller privatpersoner som i kraft av å være aktive

unge/eldre utøvere, ledere, trenere eller organisatorer som har gjort seg spesielt positivt

bemerket gjennom sitt frivillige virke innenfor kulturarbeidet/fritidsvirksomhet i Kvænangen.

Prisen kan også tildeles personer som på annen måte har utmerket seg i det daglige, eller i sitt

virke eller på annen måte har bidratt til særskilt positivt omdømme av kommunen.
 

Den eller de som blir tildelt prisen skal fortrinnsvis være bosatt i kommunen, eller ha særskilt

tilknytning til kommunen gjennom sin virksomhet.
 

Ildsjelprisen utlyses etter første kvartal av tildelingsåret, med forslagsfrist 1. november.
 

Ildsjelprisen tildeles etter vurdering av innkomne forslag på kandidater i formannskapet, eller av

en gruppe nedsatt av formannskapet. Ved vedtak om tildeling av pris, er vedtaket unntatt

offentlighet inntil utdelingen. Ildsjelprisen kan deles, dersom formannskapet, eller gruppe

nedsatt av formannskapet, mener dette er formålstjenlig.
 

Alle innbyggere og organisasjoner i Kvænangen har forslagsrett. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.

Forslaget sendes til:

Servicekontoret, Kvænangen kommune,
Gárgu 8
9161 Burfjord

eller

E-post: post@kvanangen.kommune.no