Tilpasning av bolig: gjelder eid bolig samt leid bolig. Gis til husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen og eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak. Tilskuddet er strengt behovsprøvd.

Tilskudd til refinansiering av lånegjeld: dersom du på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen, kan du søke om dette tilskuddet. Det forutsettes at refinansieringen, evt. sammen med andre tiltak, bidrar til en varig løsning av de økonomiske problemene i forhold til bolig. Gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt. Ordningen er sterkt behovsprøvd.

Kommunen kan veilede i forhold til andre økonomiske virkemidler samt regelverk og med utfylling av søknad. 

Søknadsskjemaer finnes på nettstedet www.husbanken.no og det kan søkes elektronisk på alle ordninger.

Søknad om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig søkes fortløpende (tildeling skjer så lenge midlene rekker). Jfr. Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer

Søknad om tilskudd sendes: Kvænangen kommune, Økonomiavdelingen, Gargu 8, 9161 Burfjord.