Vi er nå kommet i den fasen hvor vi skal definere og velge satsingsområder for vekst og utvikling i kommunen.  Nå må vi brette opp ermene og ta tak. Sammen. I denne fasen skal det lages en omstillingsplan på bakgrunn av blant annet utviklingsanalyse. Kvænangen kommune har engasjert Proneo AS å gjøre en utviklingsanalyse for vår kommune.  Analysen skal gi en beskrivelse av dagens situasjon i næringslivet i kommunen, beskrive Kvænangens næringsmessige styrker og konkurransefordeler og gi noen anbefalinger til hvilke områder Kvænangen bør satse på i omstillingsarbeidet. Proneo AS har gjennomført digital spørreundersøkelse blant næringsaktører og politikere. De har også gjort en del intervjuer med sentrale næringsaktører, politikere, administrasjon og andre ressurspersoner. Vi ønsker at flest mulig blir involvert og får mulighet til å si sin mening i denne fasen, og inviterer til et folkemøte den 26.10.2017, kl. 18.00 på industribygget i Burfjord.   Se vedlagt program.

Omstillingsprosjekt_500x375.jpg

Organisering av arbeidet i Kvænangen

På bakgrunn av vedtak i formannskapet 28.06.2017 er det oppnevnt et interimsstyre som skal lede arbeidet i strategi- og forankringsfasen.

Eirik Losnegaard Mevik (leder)
Jan Helge Jensen (nestleder)
Tor Johnny Josefsen
Monika Berg
Espen Vidjeland
Ida Karlstrøm
Varamedlem: Liv Reidun Olsen

Prosjektleder: Anne Berit Bæhr, næringskonsulent

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer, setter vi pris på å få høre disse. Da kan du enten ta kontakt med prosjektansvarlig eirik.mevik@kvanangen.kommune.no, telefon 41687796, eller prosjektleder anne.bahr@kvanangen.kommune.no, telefon 48308377.