Over grensa fra Russland kommer det svært mange flyktninger hver dag. Disse må få mat i magen og tak over hodet. Det er Utlendingsdirektoratet (Udi) som ordner plassene. Disse kjøpes mer eller mindre som vanlige overnattingsplasser. Kommunen har ingen bestemmelsesrett over hvem som skal bo på våre overnattingssteder.

Vi vet ikke om dette dreier seg om familier, menn/kvinner eller familier med barn. I utgangspunktet inngår Udi kontrakter på to måneder, med mulighet for forlengelse på to måneder til. Slik vi har forstått det er det snakk om en midlertidig situasjon.

Når noen kommer til Kvænangen; som feriegjest, utenlandsk turist eller er flyktning har vi et ansvar for å gi helsehjelp. I første omgang er kommunenes oppgave å gi dette.

Vi vet veldig lite akkurat nå. Kvænangen kommune vil gi informasjon fortløpende på kommunen sine hjemmesider.

Uten sammenligning forøvrig vil jeg fortelle om at min bestefar var krigsfange på Grini under Nazi-tysklands okkupasjon av Norge. Når friheten kom, dro han nordover til familien. Alle i min familie i Jøkelfjord var evakuert. De var plassert hjemme hos en familie i Malangen.

Jeg opplevde dessverre ikke å bli kjent med min bestefar i mitt voksne liv, men det til tross har jeg hørt om evakueringa til Malangen. Min onkel forteller at de ofte dro innom evakueringsfamilien i Malangen på vei til Kvænangen.

Den historien jeg har hørt mest av, er ikke om det fæle som skjedde, at hus og hjem brutalt ble brent ned. Det jeg har hørt om er den gode historien om hvor godt mottatt de ble av evakueringsfamilien. De gode historiene har i min familie overlevd to generasjoner.

La oss skape gode historier for de flyktningene som skal få en pust i bakken hos oss.

Eirik Losnegaard Mevik, Ordfører i Kvænangen

 

Kontaktperson Eirik Losnegaard Mevik: Mobiltelefon  41687796

 

Administrasjonssjef, Frank Pedersen:

"Kvænangen er en liten kommune, men vi har god tradisjon på å snu oss fort  når det behøves. Vi ønsker våre nye besøkende velkommen."

Arctic fjordcamp, Akuttmottak, Lin Grønfoss:

"Dette blir en unik opplevelse for oss som vanligvis jobber med turister. Vi vil gjøre vårt beste for at Arctic FjordCamp og Kvænangen etterlater et positivt inntrykk på de som blir midlertidig plassert her - i en turbulent flyktningsituasjon i ukjente omgivelser."