Oversikten over kurs- og planleggingsdager i barnehageåret 2018 - 2019 finner du ved å klikke her.