Návuona giellaguovddáš/Kvænangen språksenter starter samlingsbasert kurs i samisk som fremmedspråk september 2019. Kurset er på 65 timer fordelt på 7 samlinger, og det har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer. 

Kursdeltakerne følger studieplan som er lagt opp av UiT Norges arktiske universitet, SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp.

De som ønsker det kan ta eksamen våren 2020.

Du kan lese om studietilbudet, SAM-1034 her:

https://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=370570

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp), må du være tatt opp som student ved UiT Norges arktiske universitet. Du søker elektronisk. Informasjon om søknad om opptak ved UiT finner du her:

https://uit.no/utdanning/opptak

Kursstart: Fredag 6. september 2019 ved språksenteret i Sørstraumen

For flere detaljer og påmelding til:

Karen Ellen Inga Eira tlf. 40605327

Karen.eira@kvanangen.kommune.no