Nord-Troms Museum

Kvænangen Kommune er en del av Nord-Troms Museum. Museumet driver sin virksomhet i 6 Nord-Troms kommuner og har som oppgave å bevare, forvalte, dokumentere, formidle og drive forskning omkring kulturarven i disse kommunene. 

Link til nettsiden deres: Nord-Troms Museum

Kommunedelplan for kulturminner

Kvænangen kommune har en flott kommunedelplan som gir god oversikt over kommunens kulturminner. 

Link til planen: Kommunedelplan for kulturminner