Kvænangen kommune følger nasjonale retningslinjer og har ingen lokale retningslinjer utover dem.

 

De som kommer fra røde områder (utlandet) skal i 10 dagers karantene og blir testet der de er i karantene. I Kvænangen har vi ikke «karantenehotell». Det er ingen karantenekrav for de som reiser innad i Norge.

 

Det er ikke krav om koronatest for tilreisende fra Norge, men vi oppfordrer besøkende fra områder med høyt smittepress til å la seg teste. Ta i så fall kontakt med legekontoret nr 77779000.

 

Vi setter som vilkår at de som kommer fra områder med høyt smittepress og som skal vikariere på Gargo sykehjem, i TU eller i Hjemmetjenesten tester seg, og at vi har negativt svar før de får begynne å jobbe.

Besøkende til Gargo som kommer fra områder med høyt smittepress i Norge bør testes for Covid-19 før besøket finner sted. For jul- og nyttårshelgen har vi hurtigtester vi kan bruke til formålet (svar i løpet av 15 min).

 

Vi minner for øvrig om de generelle smitteverntiltakene i Norge, samt FHI sine råd for trygg julefeiring:

FHIs smittevernråd for en trygg julefeiring - FHI